Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nieco historii o wykładach i naszych wykładowcach

00aPrzed nami już kolejny semestr w działalności Uniwersytetu więc warto przypomnieć nieco o historii współpracujących z UTW wykładowcach, którzy poszerzali wiedzę naszych słuchaczy. Jedną z najbardziej popularnych form działalności są wykłady a ich walor edukacyjny wzbogaca integrację naszego środowiska, wzmacnia nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich tak ważnych dla sfery emocjonalnej słuchaczy.

W celu zapewnienia właściwej ilości i poziomu wykładów powołano Rada Programową której skład osobowy wykazany jest na naszej stronie internetowej w zakładce "O nas". Zadaniem Rady jest merytoryczne wsparcie dotyczące tematyki wykładów oraz poprzez posiadane kontakty środowiskowe pomoc w doborze wykładowców.

Od 2014 r. dzięki Pełnomocnikowi Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego d.s UTW w osobie prof. dr hab. Stefana Smoczyńskiego uzyskujemy dużą pomoc w pozyskiwaniu kadry wykładowców. Przygotowaniem programu wykładów oraz nadzorem nad ich realizacją zajmuje się Komisja Dydaktyczna w składzie: Eugenia Barcz, Halina Bumbul, Jerzy Czerepowicki, Feliks Muraszko i Aleksandra Kuczyńska. W każdym roku akademickim Komisja organizuje i zabezpiecza realizację około 50 wykładów.

Wykładowcami są głównie pracownicy naukowi olsztyńskich wyższych uczelni, a także reprezentanci innych profesji. Kierując się pewną systematyką można wyodrębnić kilka grup spośród naszych wykładowców. Pierwszą z nich stanowią osoby które współpracowały lub współpracują już od momentu powołania naszego UTW. Do tego grona należą: prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, prof. dr hab. Zbigniew Hull, prof. dr hab. Andrzej Rejowski, dr Grażyna Orzechowska, mgr historii sztuki Marek Marcinkowski, dr nauk med. Olga Szwałkiewicz. Warto przypomnieć że to Profesor Achremczyk wygłosił w dn. 15 listopada 1995 r. pierwszy na UTW wykład zatytułowany Historia Warmii i Mazur i do dnia dzisiejszego w sposób niezwykle ciekawy nadal przekazuje historię regionu. Prof. Zbigniew Hull wprowadzał słuchaczy w tajniki nauk filozoficznych a z panem Markiem Marcinkowskim “zwiedzamy” zakątki Europy i świata. Pani Grażyna Orzechowska wskazywała jak w wieku senioralnym można być szczęśliwym, mieć dobre relacje międzypokoleniowe. Prof. Andrzej Rejowski prezentował Kortowo, opowiadał o historii uczelni i campusa. Dr Olga Szałkiewicz wskazywała zjawiska chorobotwórcze i profilaktykę zdrowotną. Pamiętamy o śp. Annie Andrusikiewicz, która barwnie przekazywała relacje ze swoich podróży. Osoby te były naszymi doradcami i wpłynęły na obecny kształt UTW.

Idąc z duchem czasu przeprofilowano tematykę wykładów. Dlatego też w kolejnej grupie wykładowców należy wymienić dr Benona Gazińskiego, który przybliżał tematykę związaną z Unią Europejską a zagadnienia z ekonomii prezentowali dr hab. Andrzej Buszko, prof.UWM, prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM. Nową politykę senioralną w starzejącym się społeczeństwie prezentowała dr Elżbieta Szwałkiewicz.

Inną grupę stanowią młodzi wykładowcy, którzy podejmują się przedstawiania trudnych tematów w sposób ciekawy i komunikatywny. Do osób tych należą: dr Szymon Żyliński, dr Aneta Omelan, dr Danuta Kamilewicz-Rucińska, mgr Joanna Mariuk, dr hab. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM, dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM, dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM.

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się wykłady olsztyńskich lekarzy specjalistów: dr nauk med. Leonarda Januszko, dr nauk med. Beaty Januszko-Giergielewicz, dr nauk med. Ewy Aksamit-Białoszewskiej, dr nauk med. Sławomira Piotrowskiego, dr nauk med. Zbigniewa Żęgoty, lek. med Jakuba Piotrkowskiego.

Również osoby działające w administracji publicznej są naszymi gośćmi . Gościliśmy posłów na Sejm RP Beatę Bublewicz oraz Pawła Papke. Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz wicemarszałek Marcin Kuchciński informowali o inwestycjach w regionie a Prezydent Miasta Olsztyna Piotr Grzymowicz zapoznawał nas z kierunkami rozwoju miasta. Przedstawiciele policji z komendy Miejskiej i Wojewódzkiej omawiali zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń. Prawa pacjenta prezentowały przedstawicielki NFZ.

Reprezentanci kultury też urozmaicali zajęcia UTW. O teatrze barwnie opowiadali Andrzej Fabisiak i ceniona aktorka Irena Telesz-Burczyk, wykłady m.in. o muzyce prezentował Janusz Ciepliński dyr. Szkoły Muzycznej w Dywitach, tematykę taneczną przybliżyła Iwona Pavlović jurorka programu telewizyjnego “Taniec z Gwiazdami” a koncerty księdza dr Zbigniewa Stępniaka, Damiana Borkowskiego czy Elżbiety i Andrzeja Mierzyńskich urozmaicały wykłady. Gościliśmy też pasjonatów z naszego regionu. Niezwykłe miejsca geograficzne świata prezentowały, lek. med. Elżbieta Bieńkowska-Januszko i Halina Kujawska a o wyścigach samochodowych i motoryzacji pasjonująco opowiadał Krzysztof Hołowczyc.

Nie sposób wymienić wszystkich wspaniałych wykładowców, bezinteresownie poświęcających swój czas, dzielących się swoją wiedzą. Wszystkim składamy serdeczne podziękowania. Za wielką życzliwość i wspieranie naszej działalności serdecznie dziękujemy JM Rektorowi UWM prof.dr hab. Ryszardowi Góreckiemu, prof.dr hab. Stefanowi Smoczyńskiemu a także administracji obiektu UWM, w którym odbywają się zajęcia dedykowane naszym słuchaczom.    E.Barcz i KraK.

01

02

03

04

05